Història d'un barri

El barri de Montbau es troba al peu dels vessants de Collserola, al cantó de muntanya de la ronda de Dalt. El nom de Montbau podria derivar d'una deformació del de la torre de Gombau, documentada al terme d'Horta en època medieval. La zona, fins llavors poc habitada, a partir de 1956, es començà a urbanitzar de manera planificada per donar resposta a les necessitats d'habitatge per acollir la immigració de la postguerra. El dissabte dia 11 de juny de 1960, l'alcalde Porcioles presidia la inauguració solemne del nou barri. El Patronat Municipal de l'Habitatge encarregà el projecte d'uns 1.300 pisos a un prestigiós equip d'arquitectes, Pedro López Iñigo, Guillermo Giráldez Dávila i Xavier Subías Fages, d’orientació urbanística racionalista. A la segona fase, però, desenvolupada a partir del 1961, s’hi van fer modificacions i es doblà la densitat inicialment prevista.

---------