Jardinets d'en Carles Soler Torres

Imprimeix

Memòria

Proposta d'intervenció

Des de l'any 1993 i durant una desena d'anys, el senyor Carles Soler va anar construint desinteressadament i a estones lliures aquest muret i escultures que fan de porta entre el barri de Montbau i el Parc de Collserola.

La Nuri, la seva vidua que encara viu davant d'aquesta obra, així com bona part dels veïns recorden bé com traballava un cop es va jubilar i fins que ja no hova poder fer más. És doncs un element que forma part de la memòria col.lectiva del barri i pel qual els veïns hi senten estima.

Un cop feta una bona neteja, es pot comprobar com el mur es va degradant mica en mica, però encara és molt reconeixible l'obra d'aquest veí. Es proposa consolidar l'obra feta per tal que no es degradi més l'obra i pugui perpetuar-se en un futur.

La intervenció es divideix en tres aspectes bàsics:

 - Consolidació dels murets de pedra sense prioritzar en cap cas la  reconstrucció més enllà de la estrictament necessària per a aquesta  consolidació.
 - Reparació i fixació de les escultures per tal d'aturar el seu procés de  degradació. (Sense afegir-hi nous elements)
 - Plantació de les jardineres que el mur crea per tal d'embellir i ajudar  a consolidar la terra.

A l'hora, s'ha previst la col-locació d'una placa on hi consti l'autor de l'obra.

Trevalls previs

Durant el mes de desembre de 2010 es va realitzar una neteja i desbrossada de la zona que va permetre veure amb claredat l'estat de l'obra. Un cop feta aquesta neteja, es va procedir a fer un aixecament topogràfic que ha servit per a fer aquesta proposta.                                                    

     

Procés d'intervenció

Es preveu una durada total dels treballs de 5 setmanes, quatre de les quals seran per a fer l'obra de recuperació i consolidació i l'altra per a fer la plantació. Els treballs se succeiran de la següent manera:

 1. Obra de paleta: caldrà restituir i consolidar les parts malmeses tenint en compte el criteri de no crear noves formes més enllà del que sigui     estrictament necessari per a garantir l'estabilitat del conjunt. Es treballarà amb els materials que ja es troben al lloc, sobretot pel que fa a les pedres i sempre seguint el criteri cromàtic que va utilitzar l'autor.
 2. Recuperació de les escultures: se seguiràn els mateixos criteris que els establerts per a l'obra de paleta. Caldrà conservar la forma i colors originals, tot recuperant el moviment en aquelles peces on sigui possible.
 3. Plantació: s'ha previst la plantació d'especies que embelleixin i consolidin el conjunt tenint en compte dos criteris bàsics: seguir amb el caràcter de les plantes ja existents i minimitzar el manteniment, és a dir, utilitzar espècies que no demandin ka intal-lació d'un reg per degoters que faria impossible la conservació del conjunt en la seva forma actual.