Descobreix-lo

Imprimeix

Font: Joan   -   http://totmontbau.blogspot.com/

El barri de Montbau es troba al peu dels vessants de Collserola, al cantó de muntanya de la Ronda de Dalt. El nom de Montbau podria derivar d'una deformació del de la torre de Gombau, documentada al terme d'Horta en època medieval.
Zona fins llavors poc habitada, a partir de 1956 es començà a urbanitzar de forma planificada per fer front a les necessitats d'habitatges per acollir la immigració de la postguerra. El Patronat Municipal de l'Habitatge encarregà el projecte d'unes 1.300 vivendes. El realitzà un prestigiós equip d'arquitectes seguint la línia urbanística racionalista del CIAM. La segona fase, però, desenvolupada a partir del 1961, fou modificada i doblà la densitat inicialment prevista.

                              

Dins del perímetre del barri, en l'extrem de llevant, hi ha les antigues Llars Mundet, entitat de caràcter benèfic actualment reconvertida en un nou campus universitari que localitza, entre d'altres, les facultats de Psicologia i Pedagogia de la Universitat de Barcelona. Dins del recinte també s'hi troba el Palau de les Heures, una singular edificació d'inspiració noucentista i aire de castell francès que data de 1895, envoltada d'uns valuosos jardins. Tancant el barri per ponent, hi ha la ciutat sanitària de la Seguretat Social, una de les més grans i més ben dotades de l'Estat espanyol. Aquests equipaments, i d'altres, aporten al barri uns importants fluxos quotidians de persones que reverteixen en un cert dinamisme de serveis.

 
Els antecedents del barri:

 El barri de Montbau oficialment va néixer el 1959, però si fem un ràpid viatge per la història, veurem que aquest indret conegut com el polígon de Montbau ja tenia habitants uns quants segles abans. Va ser zona residencial de luxe pels burgesos més pudents del segle XIX, tot un privilegi tenir una segona residència al peu de Collserola amb vistes a tota la ciutat. Però abans encara, donada la seva situació de terra de pas, podem trobar l'ermita de Sant Cebrià que tot i que no ha pogut ser datada es creu que té més de mil anys d'antiguitat. I evidentment que abans d'això encara trobaríem un bosc dens de Collserola, ric en caça i vegetació, amb tres torrents importants, un dels quals (Gombau) va donar nom a l'actual barri.
Montbau era un turó amb els seus torrents fins fa pocs segles ple d'arbres i de frondosa vegetació, amb caça abundant. L'acció de l'home els ha anat despullant fins convertir-los en terreny per edificar-hi vivendes i en zones quasi ermes. En aquest indret existia el barri de Sant Genís, moltes masies amb els seus horts, jardins i garrofers.  

                        


Torrents de Montbau:
 
 N'hi havia tres antics torrents i rieres que hi havia a la zona de Montbau i a la Vall d'Hebron:
El torrent de Can Barret neixia a la font de la Llet i baixava pel que ara es el carrer Harmonia i creuava el Passeig de la Vall d'Hebron.
El torrent del Pomaret venía de les Casetes Blanques i baixava pel carrer Poesia i creuava el Passeig de la Vall d'Hebron. Els dos torrents s'ajuntaven, al c/Juan de Mena
El torrent de Mumbau o Gombau baixava pel carrer Arquitectura i s'ajuntava amb els altres dos al carrer Jorge Manrique, ja a la Vall d'Hebron.
L'aiguabarreig dels tres torrents formaven la riera d'en Marcelino, que desguassava a la riera d'Horta.

                                                               

Sembla ser el torrent de Mumbau o Gombau és el que va donar nom posteriorment al barri, tot i d'altres teories sorgides des del Patronat de l'Habitatge que indicaven que Montbau podia ser el nom triat per la arrel de la fira alemana Interbau, jugant amb la terminologia bau (casa en alemany) i Mont (muntanya) per l'especial orografia del barri, és a dir les cases de la muntanya.
Estudis posteriors han demostrat que el nom de Montbau estava decidit abans de la fira Interbau i per tant confirmarien la primera teoria sobre l'origen del topònim.