Nova Junta

Imprimeix

La nova Junta de l'Associació de Veïns de Montbau es presenta a socis i veïns

La nostra voluntat és contribuir a mantenir i millorar el que creiem és un sentiment majoritari entre els nostres veïns, resumeix en la idea que "Montbau és un excel·lent lloc on viure".

Amb aquesta orientació ens fixem com a principals objectius:

En resum, presentem la nostra candidatura amb il.lusió i ganes de treballar, conscients que en més d'una ocasió el nostre esforç pot resultar erm, o poc valorat, però acceptant el repte, amb el ferm compromís de créixer i entre tots fer sentir a la nostra Comunitat com a part activa d'un barri on ens sentim orgullosos de viure.

Febrer 2011

---

La nueva Junta de la Asociación de Vecinos de Montbau se presenta a socios y vecinos

Nuestra voluntad es contribuir a mantener y mejorar lo que creemos es un sentimiento mayoritario entre nuestros vecinos, resume en la idea de que "Montbau es un excelente lugar donde vivir".

Con esta orientación nos fijamos como principales objetivos:

En resumen, presentamos nuestra candidatura con ilusión y ganas de trabajar, conscientes de que en más de una ocasión nuestro esfuerzo puede resultar baldío, o poco valorado, pero aceptando el reto, con el firme compromiso de crecer y entre todos hacer sentir en nuestra Comunidad como parte activa de un barrio donde nos sentimos orgullosos de vivir.

Febrero 2011