You are here:

Reunió amb Parcs i Jardins 22/02/2013

Correu electrònic Imprimeix PDF

 

Reunió amb Parcs i Jardins  22/ 02/ 2013.

Hem mantingut avui al matí una 1ª trobada amb el responsable Tècnic i Conservador de Parcs i Jardins del barri de Montbau  (la persona que actualment dirigeix les actuacions que s’estan fent al barri en matèria de jardineria),  el Sr. Mateo.  En la reunió ha estat també present el Sr.:

Jordi Rodríguez Martín

Cap d’Àrea dels Districtes de Gràcia i Horta Guinardó

Direcció d’Espais Verds

Medi Ambient i Serveis Urbans

Hàbitat Urbà-  Ajuntament de Barcelona

 

Hem fet una xerrada informal per tractar els següents temes:

1. Coordinació entre la iniciativa veïnal per la millora dels jardins del barri  (Montbau Eix i Creix) i el servei municipal de Parcs i Jardins.

2. Restabliment de les reunions o contactes periòdics entre l’Associació de Veïns i el responsable de Parcs i Jardins al nostre barri,  per tal de mantenir-nos al corrent del què es va fent i projectant.

3. Tema de la Calçotada 2013 i permisos.

 

Primer de tot li hem traslladat al Sr Mateo la sensació de què diversos aspectes de la jardinería pública de Montbau estan millorant visiblement,  cosa que hem agraït i que esperem que es mantingui en aquesta direcció.

Ell,  per la seva part, ens ha exposat breument quin és el seu propòsit i els motius de les seves actuacions,  així com la idea que porta per tal de continuar no tan sols mantenint sinò també millorant la nostra jardineria.  Com a mínim,  aquest senyor sembla disposar d’un criteri més clar i d’unes ganes diferents de tirar endavant el que té entre mans.

Quant a la coordinació amb el nostre projecte  “Eix i Creix”  s’ha mostrat totalment col.laborador,  ens ha proposat unes zones  ( a l’entorn del local social i diversos parterres propers)  que ell cosidera molt adients per tal de què els veïns hi puguem intervenir i realitzar les activitats de jardineria que vulguem, implicant-nos d’una manera lúdica i fent d’aparador d’aquesta iniciativa que estem engegant al barri.  També  accepten de bon grat que proposem qualsevol altra intervenció en els jardins i jardinets comunitaris,  seguint un procès mínimament ordenat. Ells ofereixen tot el recolzament del què disposen,  concretant-se sobretot en:

» Ens subministraran tots els materials que puguin  (plantes, terres, “mulching”, …)  d’acord a allò que tinguin en existència o els sigui possible aconseguir  (fins i tot ho intentaran si intervenim en espais que no estiguin directament sobre sòl públic).

» Col.laboraran en tots els treballs previs o posteriors que bonament acordem en cada cas  (neteja inicial,  recollida de restes,  tractament de malalties de plantes, …)

» Ens facilitaran tota la informació que ens calgui,  si la tenen a disposició,  i el suport que els hi demanem,  si són coses que estan al seu abast..

 

Per contra,  no ens poden facilitar les eines que necessitem per a la gent que s’apunti a col.laborar  (ni pels que estem actualment participant als Tallers Oberts).   En això no ens havíem entés.  Nosaltres vàrem entendre que sí que ens dotarien d’un mínim d’eines.  Per tant, les eines correran,  en principi,  al nostre càrrec i les guardarem allà on tinguem lloc  (Local Social???).

Sigui com sigui,  ara sí que ja podem començar a fer les nostres propostes concretes per a intervenir al barri.  Tant bon punt els hi comuniquem què volem fer i quan ho volem fer,  ens donaran el seu OK i acordarem els detalls.

Pel que fa a les formalitats,   aquesta col.laboració s’acompanyarà del reconeixement senzill i adient d’un paper que ens autoritzi a intervenir en l’espai públic de la manera que s’hagi determinat.

Després, hem fet una visita molt ràpida a l’espai del c/ Benlliure, 2  i  al  tros enjardinat que limita amb Zurbarán ,  que són dos dels indrets on començarem a actuar de manera imminent dins de la iniciativa d’Eix i Creix.

Pel que fa al tema de la Calçotada 2013, el Sr. Mateo asegura que es tracta d’una aplicació de la normativa municipal que ve de més amunt.  Ell,  com a responsable de Parcs i Jardins al barri no ha promogut cap avís de cap mena.  De tota manera.  Ell creu que és una normativa que s’ha d’aplicar a tothom per igual.  La norma diu que  no es pot fer foc a cap espai verd ni a cap jardí de la ciutat.   Si la Calçotada es trasllada a l’Esplanada o altre lloc no enjardinat,  en principi ja no seria d’aplicació la regla i es podria fer normalment.  El Sr. Mateo diu que,  si ho volem,  ja mirarà d’indicar-nos altres possibles llocs per a poder fer  aquesta festa dins de Montbau sense contravenir les ordenances…

Jo els hi he exposat que els veïns portem tota la vida fent la Butifarrada,  la Calçotada i mil festes als Jardins de Poesia,  i que mai hem tingut problemes.  Complim tots els requisits i ho organitzem amb extrema prudència i civisme,  cosa que  hauria de comptar al nostre favor.  No m’han sapigut dir,  exactament,  d’on ha vingut la  “sorpreseta”  d’aquest any…  Jo els he dit que em sembla una cosa una mica fora de lloc i que,  si hi ha voluntat, segur que es pot trobar una solució bona per tots.

Suposo que els integrants de la Junta teniu suficients recursos per poder “salvar” la situació aquest any,  però seria interessant conéixer exactament qué es el que diu la norma  (com està redactada),  qui té tant d’interés en fer-la complir a Montbau,  i  com es podria arreglar,  sobretot de cara a altres anys i altres actes…

Us he apuntat els telèfons i dades de contacte de les dues persones que he vist avui,  perquè penso que és bo que les tingueu i per si voleu fer-ne ús des de la Junta.

Finalment,  dir-vos que tant el SR. Mateo  com el Sr. Jordi Rodríguez  han estat absolutament cordials,  amables i atents,  i que he tingut la impressió personal de que són persones amb les que es podrà tractar i treballar molt bé.

 

Una salutació per tots!

Xavier Bentué.

 

 

On pots trobar-nos?

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres des de:

  • Local: C. Roig i Soler, 31 - 08035 - Barcelona
  • Telèfon: 93 428 29 34

Propers actes

No events