You are here:

Nova Junta

Correu electrònic Imprimeix PDF

La nova Junta de l'Associació de Veïns de Montbau es presenta a socis i veïns

La nostra voluntat és contribuir a mantenir i millorar el que creiem és un sentiment majoritari entre els nostres veïns, resumeix en la idea que "Montbau és un excel·lent lloc on viure".

Amb aquesta orientació ens fixem com a principals objectius:

  • Millorar la comunicació entre els membres de la junta directiva i els propis socis. 

  • Fomentar una major complicitat i participació de tota la comunitat resident a Montbau, respecte a les activitats de l'Associació, desenvolupant fórmules d'integració orientades a interessar i atreure a tots, també a aquells veïns que encara no són socis. 

  • Intensificar les ja bones relacions, amb la resta del teixit associatiu del nostre barri i amb les associacions de veïns dels barris limítrofs.

  • En relació a projectes concrets són molts els temes que remenem i en diferents ordres: de contingut social, cultural, urbanístic, lúdic-festiu, etc, però sens dubte, temps hi haurà per treballar-los i compartir-los.

En resum, presentem la nostra candidatura amb il.lusió i ganes de treballar, conscients que en més d'una ocasió el nostre esforç pot resultar erm, o poc valorat, però acceptant el repte, amb el ferm compromís de créixer i entre tots fer sentir a la nostra Comunitat com a part activa d'un barri on ens sentim orgullosos de viure.

Febrer 2011

---

La nueva Junta de la Asociación de Vecinos de Montbau se presenta a socios y vecinos

Nuestra voluntad es contribuir a mantener y mejorar lo que creemos es un sentimiento mayoritario entre nuestros vecinos, resume en la idea de que "Montbau es un excelente lugar donde vivir".

Con esta orientación nos fijamos como principales objetivos:

  • Mejorar la comunicación entre los miembros de la junta directiva y los propios socios.

  • Fomentar una mayor complicidad y participación de toda la comunidad residente en Montbau, respecto a las actividades de la Asociación, desarrollando fórmulas de integración orientadas a interesar y atraer a todos, también a aquellos vecinos que todavía no son socios.

  • Intensificar las ya buenas relaciones, con el resto del tejido asociativo de nuestro barrio y con las asociaciones de vecinos de los barrios colindantes.

  • En relación a proyectos concretos son muchos los temas que removemos y en diferentes órdenes: de contenido social, cultural, urbanístico, lúdico-festivo, etc, pero sin duda, tiempo habrá para trabajarlos y compartirlos.
En resumen, presentamos nuestra candidatura con ilusión y ganas de trabajar, conscientes de que en más de una ocasión nuestro esfuerzo puede resultar baldío, o poco valorado, pero aceptando el reto, con el firme compromiso de crecer y entre todos hacer sentir en nuestra Comunidad como parte activa de un barrio donde nos sentimos orgullosos de vivir.

Febrero 2011

 

On pots trobar-nos?

Podeu posar-vos en contacte amb nosaltres des de:

  • Local: C. Roig i Soler, 31 - 08035 - Barcelona
  • Telèfon: 93 428 29 34

Propers actes

No events